oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

 

Theagmhais Chriticiúla

Leanann an polasaí seo na treoirlínte agus nósanna imeachta atá leagtha síos i;

 • When Tragedy Strikes. Guidelines for Effective Critical Incident Management in Schools. (INTO, 2000)
 • Ag Freagairt do Theagmhais Chriticúla. Pacáiste Scoile (NEPS 2003)
 • Ag Freagairt do Theagmhais Chriticúla. Treoirlínte do Scoileanna. (NEPS 2007)
 • Dealing with Bereavement, Shay Bannon.

Is é atá i gceist le Teagmhais Chriticiúil ná eachtra nó sraith eachtraí a chuireann an scoil go mór as a riocht ionas nach féidir le gnáthmheicníochtaí na scoile déileáil leis.

Is iad na saghasanna eachtraí atá i gceist ná:

 • Bás dalta nó ball den fhoireann a bhí breoite. Bás tuismitheoir/siblín. Tine sa scoil. Damáiste do fhoirgneamh na scoile.
 • Bás obann dalta nó ball den fhoireann
 • Timpiste/eachtra grúpa de dhaltaí. Bás. Eachtra ina bhfuil Spies ag na meáin cumarsáide

Is ceart cinneadh a dhéanamh an bhful gá cabhair a lorg ó NEPS nó eile.

Má tharlaíonn Tragóid tá sé tábhachtach:

 • A fhái amach céard a tharla? Bí cinnte go bhfuil na firicí fíor.
 • Cur in úil don bhfoireann.
 • Socraigh céard atá le tarlú sa scoil.
 • Déan cinneadh faoin scoil a dhúnadh
 • Cur in úil do thuismitheoirí.
 • Cur in úil do na daltaí – abair paidreacha.
 • Téigh i dteangbhail leis an gclann. Is ceart do 2 den fhoireann cuairt a thabhairt taobh istigh de 24 uair a chloig más féidir.
  Labhair leis an bhfoireann agus leis na daltaí i rith an lae.
 • Faigh eolas faoi socraid agus cur é seo in úil don bhfoireann agus na tuismitheoirí.
  – Cur in úil go bhfuil tacaíocht le fáil ón scoil.
  – Go bhfuil an scoil sásta cabhrú.
  – (Bí aireach faoi chúrsaí reiligiún)
 • Scríobh ag tuismitheoirí ag rá leo súil a choiméad ar an bpáistí ar eagla go mbéidis trí chéile.

Na Méan Cumarsáide

 • Má tá suim ag na Mean Cumarsáide sa scéal – ullmhaigh stráiteas chun deileáil leo.
 • Tá sé tabhachtach ag an am seo aire a thabhairt do phobal na scoile agus príobháideachas na ndaoine atá i gceist a chosaint.
 • Bíodh sé gonnta.
 • Bíodh an teolas atá ann cruinn.
 • Ní gá do aon duine agallamh a thabhairt munar mian leo é sin a dhéanamh.
 • Is ceart moladh do thuismitheoirí gan ligint dá bpáistí labhairt leis na méain.

Go Faid Téarmach:

Tá sé de aidhm ag an bpolasaí cabhrú le pobal na scoile déileáil le tioncar fadthéirmeach an eachtra.

Is ceart don scoil:

 • Cabhrú leis an bhfoireann deileáil leis na daltaí.
 • agus ocáid cuimhneacháin a phleanáil chun deileáil leis an dtragóid.
 • Cuimhneachán – leacht / crann, cuimhneacháin a chur in áit agus cuireadh a thabhairt don gclann a bheith páirteach.

 

Critical Incident Management – Emergency Contact List

Gardaí Malahide 6664600 Chairperson BOM 8462209 (h)8067321 (w)087-2414135
Dr. Colclough /Dr. Dundon  8405940 Eircom  
Dr. Greenan   8401389 D.E.S 8734700
Temple Street HospitalEmergency Dept. 8784274 I.N.T.O 8722533
Poisons Information –Temple St. Hosp. 8784274 Education Welfare OfficerMichael McCabe 8738615087-2515642
H.S.E.Health CentreMalahide 8452076 Fr. Ferris/Fr. Mangan 8405949087-2115256
H.S.E.Health CentreSwords 8902200 / 8907100 Fr. Dave Lumsden 087-2569873
Dentist, Malahide   8450256 Duty Social Worker 87080008708070 (faics)
    

Staff telephone numbers :-             Available from Principal/Deputy Principal/ Chairperson of the Board of Management. 

Student & Parent/Guardian’s

telephone numbers :-                     Available from Secretary’s office.

Working Hours

 • Monday9am - 6pm
 • Tuesday9am - 6pm
 • Wednesday9am - 6pm
 • Thursday9am - 6pm
 • Friday9am - 6pm
 • SaturdayClosed
 • SundayClosed
Teachers