oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

 

Liosta na Leabhar

   Liosta na Leabhar: Naíonáin Bheaga –  2011 -‘12

 

 

Gaeilge

Séideán Sí:   Mo Leabharsa (Leabhar an Dalta A)                        An Gúm                  Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta A)                       An Gúm

Bun go Barr – Bunleabhar                                              C.J. Fallon

 

 

Matamatic  

Mata Draíochta (Naíonáin Shóisir)                                          C.J. Fallon

 

OSIE / OSPS

Timpeall an Domhain ( Naíonáin Shóisir )                                  Folens

 

 

Teagasc Críostaí

Beo go Deo – Leabhar Oibre amháin(workbook only)                  Veritas

 

Paicéid 12 twistables le ainmneacha orthu.
(with child’s name on each twistable)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family


      Liosta na Leabhar: Naíonáin Mhóra –  2011 -‘12

 

Gaeilge

Séideán Sí –  Ag Obair Liom (Leabhar an dalta B)           An Gúm

Mo Leabharsa (Leabhar an dalta B)                               An Gúm

Bun go Barr (Rang 1)                                                  C.J. Fallons

 

Béarla

Sunny Street:

The Please and Thank You Stories   (Skills Book only)     Edco

A Way with Words (Senior Infants)                            Fallons

Sounds in Action – Senior Infants                               Folens

Jolly Phonics fotochóipeáil …………………………………………………………………………………

Matamatic

Mata Draíochta – Naíonáin Shinsir                              Fallons

OSIE / OSPS

Timpeall an Domhain (Naíonáin Shinsir)                        Folens

Ceol – Ceol Abú (Naíonáin)                                          Gill & Macmillan

 

Teagasc Críostaí

Beo go Deo 2 – Leabhar Oibre (workbook only)               Veritas

 

 

Leabhair Gaeilge/Béarla/Teagasc Críostaí/OSIE/OSPS ar cíos ón scoil. (Book Rental) ……………………………………………….……………………………………………………………

 

Cóipleabhair, Peann Luaidhe agus Paicéad Dathanna

Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)

Fotochóipeáil

Triailacha:     M.I.S.T.

Rince

Iomlán:

 

 

 

 

€5.00

 

 

€5:00

 

€7.00

€15:00

€15:00

€3.00

€20:00

€70.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family

 

      Liosta na Leabhar: Rang 1-  2011 -‘12

 

Gaeilge

Séideán Sí – Mo Leabharsa

(Leabhar an dalta C – Leagan Connachtach)           An Gúm

Bun go Barr (Rang 2)                                                     C.J. Fallon

Fuaimeanna agus Focail do Rang 2                                    Folens

 

 

Béarla

Sunny Street: Friends (Activity Book only)                      Edco.

Books, Books, Books     (Activity Book only)                      Edco.

Never Bored with Books (Activity Book only)                    Edco.

Write On: Cursive Handwriting Introductory Workbook         Folens

A Way with Words (Rang 1)                                             C.J. Fallon

Jolly Phonics fotochóipeáil …………………………………………………………………………………….

 

Teagasc Críostaí

Beo go Deo 3 – Leabhar Oibre amháin                              Veritas

(workbook only – not 1st Communion Workbook)

 

Matamatic

Mata Draíochta (Rang 1)                                                C.J. Fallon

 

OSIE / OSPS

Timpeall an Domhain (Rang 1)                                          Folens

Ceol: Ceol Abú (Rang 1)                                                  Gill & Macmillan

 

Paicéad Twistables le hainm do pháiste ar gach ceann.

Feadóg Stáin ‘G’ ……………………………………………………………………………………………………….

 

Leabhair léitheoireachta ar cíos ón scoil (Book Rental) …………………………………..

 

Cóipleabhair/Peann Luaidhe/Fillteáin/Leabhar Nótaí:

Leabhar nóta Obair Bhaile – (ar fáil sa scoil)

Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)

Fotochóipeáil

Triailacha:     Micra T

Rince

Iomlán:

€5.00

 

 

 

 

€5.00

€5.00

€7.00

€3.00

€15.00

€15.00

€3.00

€20.00

€78.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family


      Liosta na Leabhar: Rang 2 –  2011 -‘12

 

Gaeilge

Fuaimeanna agus Focail do Rang 3                                 Folens

Bun go Barr 3                                                              C.J. Fallon

Béarla

Sunny Street Expert at English B (Language skills book)  Edco.

Follow On Handwriting Workbook                                Folens

         (purple cover with blue aeroplane)

My Spelling Workbook – Book C                                   Prime Ed

A Way with Words 2                                                 Fallons

 

Matamatic

Mata Draíochta – Rang 2                                            Fallons

Teagasc Críostaí

Leabhar Oibre Amháin. Beo go Deo 4. An chéad Aithrí agus an Chéad Chomaoineach   (Workbook only – Beo go Deo 4. 1st Holy Communion workbook orange & yellow toned cover)

Leabhar Aifreann (le fail ón scoil) ……………………………… …………………………….……

 

OSIE / OSPS

Timpeall an Domhain (Rang 2)                                      Folens

Ceol: Ceol Abú Rang 2                                                 Gill & Macmillan

 

 

Leabhair Gaeilge/Béarla/Teagasc Críostaí/OSIE/OSPS ar cíos ón scoil. (Book Rental) ……………………………………………….……………………………………………………………

Paicéad Pinn luaidhthe ildaite/Twistables le h-ainm do pháiste ar gach ceann.

 

Cóipleabhair (ar fáil sa scoil)

Filteán dos na leabhair léitheoireachta – (ar fáil sa scoil)          

Leabhar Nótaí Obair Bhaile – (ar fáil sa scoil)

Ealaín agus Ceardaíocht(Arts and Crafts)

Fotachóipeáil

Triailacha / Tests :    Micra agus Sigma T

Rince

Iomlán:

 

 

 

€3.00

 

€5.00

 

 

€6:00

€2.00

€3.00

€15.00

€15.00

€3.00

€20.00

€72.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family


    Liosta na Leabhar: Rang 3 –  2011 -‘12

 

Gaeilge

Fuaimeanna agus Focail do Rang 4                                 Folens

Foclóir  Póca   – Irish/English  – English/Irish             An Gúm

Bun go Barr 4 (Rang 4)                                               C.J. Fallon

 

Béarla

My Spelling Workbook D                                            Prime Ed

English Dictionary

 

OSIE / OSPS

Timpeall an Domhain – Rang 3 (work book only)                         Folens

Oxford School Atlas (World atlas for Irish Pupils)              C.J. Fallon

Ceol Abú – Rang 3                                                      Gill & Macmillan

 

Leabhair: Gaeilge/Béarla/Mata/Teagasc Críostaí/OSIE/OSPS
ar cíos ón scoil. (Book Rental) ………………………………………………………………………………

 

Cóipleabhair        Cóipleabhair peannaireacht B4 x 2

Cóipleabhair scríobh x 10 (le imeall – with margins)

Mata x 2    (¼ “ squares)

2 Leabhair Nótaí

Paicéad Pinn luaidhthe ildaite (colouring pencils)

Filteán le pocaí plaisteacha (folder with plastic pockets)                         Paicead Marcéirí

 

Leabhar Nótaí Obair Bhaile – (ar fáil sa scoil)

Ealaín agus Ceardaíocht(Arts and Crafts)

Fotachóipeáil

Triailacha / Tests :    Micra agus Sigma T

Rince

Iomlán:

 

 

 

 

 

 

€12.00

 

 

 

€3.00

€15.00

€15.00

€3.00

€20.00

€68.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family


      Liosta na Leabhar: Rang 4 –  2011 -‘12

 

Gaeilge

Fuaimeanna agus Focail do Rang 5                                    Folens

Foclóir  Póca  – Irish/English – English/Irish (ó rang 3)     An Gúm

 

 

Béarla

Streets Ahead: Expert at English 2                                Edco

Write On: Cursive Handwriting Workbook                          Folens

My Spelling workbook E                                                 Prime Ed

 

OSIE / OSPS / Tíreolaíocht

Siul Siar 2                                                                  Prime Ed

Eolaíocht Bheo                                                             Gill & Macmillan

Oxford School Atlas (ó Rang 3(World atlas for Irish Pupils)  C.J. Fallon

Ceol Abú – Rang 4                                                         Gill & Macmillan

 

Leabhair: Gaeilge/Béarla/Mata/Teagasc Críostaí/OSIE/OSPS
ar cíos ón scoil. (Book Rental) ………………………………………………………………………………

Cóipleabhair                  Cóipleabhair scríobh x12(le imeall – with margins)

1 Chóipleabhar B4

Mata x 2    (¼ “ squares)

2 Leabhair Nótaí

Filteán pocaí plaisteacha (Folder with plastic pockets)

Paicéad Pinn luaidhthe ildaite (colouring pencils)

 

Leabhar Nótaí Obair Bhaile – (ar fáil sa scoil)

Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)

Fotachóipeáil

Triailacha / Tests :    Micra agus Sigma T

Rince

Iomlán:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€12.00

 

 

 

 

 

€3.00

€15.00

€15.00

€3.00

€20.00

€68.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family


      Liosta na Leabhar: Rang 5 –  2011 -‘12

 

Gaeilge

Fuaimeanna agus Focail do Rang 6                                    Folens

Bualadh Bos – Rang 5                                                    Gill & Macmillan

Foclóir  Póca   – Irish/English – English/Irish (ó Rang 4)   An Gúm

Briathra na Gaeilge                                                       Folens

 

 

Béarla

My Spelling Workbook F                                                Prime Ed

School Dictionary

 

 

OSIE / OSPS

Timpeall an Domhain – Rang 5 (work book only)                             Folens

Oxford School Atlas ó Rang 3/4 (Atlas for Irish Pupils)          C.J. Fallon

Ceol Abú – Rang 5 & 6                                                   Gill & Macmillan

Leabhair: Gaeilge/Béarla/Mata/Teagasc Críostaí/OSIE/OSPS
ar cíos ón scoil. (Book Rental) ………………………………………………………………………………

 

Cóipleabhair                  1 Cóipleabhair peannaireacht B4

Cóipleabhair scríobh x 10 (le himill – with margins)

3 chóipleabhar mata (88 Lth.)

Pinn: dearg, dubh, gorm, uaine, (glas), rialóir fada.

Filteán ‘ring binder’ agus pocaí plaisteacha                                    Paicéad Pinn luaidhthe ildaite (colouring pencils)

 

Leabhar Nótaí Obair Bhaile – (ar fáil sa scoil)

Ealaín agus Ceardaíocht(Arts and Crafts)

Fotochóipeáil

Triailacha / Tests :    Micra agus Sigma T

Rince

Iomlán:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€12.00

 

 

 

 

 

€3.00

€15.00

€15.00

€3.00

€20.00

€68.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family


      Liosta na Leabhar – Rang 6  –  2011 -‘12

 

 

Gaeilge

Bualadh Bos – Rang 6                                                 Gill & Macmillan

Foclóir Póca:  Irish/English – English/Irish (ó Rang 5)   An Gúm

 

 

Béarla

My Spelling Workbook G                                             Prime Ed

Reasons to Write  6                                                  Edco

 

OSIE / OSPS

Map Workbook                                                           Fallons

Atlas Bunscoile ó Rang 5                                             An Gúm

Ceol Abú (from Rang 5)

Ceol: Feadóg Stáin – ‘Generation D’

 

 

Leabhair: Gaeilge/Béarla/Mata/Teagasc Críostaí/OSIE/OSPS
ar cíos ón scoil. (Book Rental) ………………………………………………………………………………

Cóipleabhair:          10 gcóipleabhar – (le himill – with margins)

4 chóipleabhar Mata

Pinn – dearg, dubh, gorm, uaine, rialóir fada, Pinn luaidhe

Paicéad Pinn luaidhthe ildaite(colouring pencils or twistables)

Maide Pritt x 2

 

Leabhar Nótaí Obair Bhaile (ar fáil sa scoil).

Ealaín agus Ceardaíocht(Arts and Crafts)

Fotochóipeáil

Triailacha/Tests    :  Micra agus Sigma T

Rince

Iomlán:

 

 

 

 

 

 

 

 

€12.00

 

€3.00

€15.00

€15.00

€3.00

€20.00

€68.00

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach ( Voluntary Contribution )              €30 per Family

 

 

Liosta na Leabhar – Meán Fómhair ‘11

(Book Lists – September ‘11)

 

 

 

 

Scoil an Duinnínigh

Bóthar Faoldroma

Draighneán

Sord

 

Fón & Faics:    (01) 8409640  

 

Working Hours

  • Monday9am - 6pm
  • Tuesday9am - 6pm
  • Wednesday9am - 6pm
  • Thursday9am - 6pm
  • Friday9am - 6pm
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
Teachers