oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

   

An LÁ SCOILE – The School Day

An Lá Scoile - The School Day

null

Tús an lae Scoile - 8.45

An scoil ag oscailt ag 8:45 Ní cóir go mbeadh páistí i láthair na scoile roimh an t-am seo. De réir mar a thagann na páistí ar scoil seasfaidh siad sna líne.
null

Ranganna Foirméalta - 9.15

Tógann na múinteoirí na ranganna isteach sna seomraí ranga, tosnaíonn na ranganna foirméalta ag 9:15 a.m.
null

Sos agus Lón Beag - 10.30 - 10.40

Má bhíonn an lá fliuch is ceart don múinteoir atá i gceannas a chinntiú go bhfuil na ranganna slán/sabháilte agus nach bhfuil siad fágtha gan stiúir .
null

Sos agus Lón Mór - 12.20 - 12.50

Má bhíonn an lá fliuch is ceart don múinteoir atá i gceannas a chinntiú go bhfuil na ranganna slán/sabháilte agus nach bhfuil siad fágtha gan stiúir .
null

Naíonáin ag dul abhaile - 1.35

null

Críoch an lae scoile - 2.35

Na páistí eile ag dul abhaile.

Fanann tuismitheoirí sa clós agus siúlann na múinteoirí amach leis an rang.

Beidh ar tuismitheoirí teacht go dtí an líne agus a rá leis an múinteoir go bhfuil siad ag tógáil an pháiste. Níl cead ag páistí dul amach an gheata leo féin. Is ceart go gcuirfí in iúl don mhúinteoir má tá páiste ag dul abhaile le tuismitheoir páiste eile nó duine fásta eile.

Páistí a bhíonn ag fanacht le bus scoile, beidh siad faoi cheannas duine fásta sa Naíonra. Costas le níoc ag na tuismitheoirí.

Déanfar socrú le páistí i ranganna sinsireacha iad a thabhairt ag an mbus.