oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

 

Liostaí Leabhair

Liosta na Leabhar: Naíonáin Bheaga –  2015 -‘16

 

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Abair Liom B – Naí Shinsearacha 9781780905341 Folens  
Leabhair oibre le fáil ón scoil (Workbooks supplied by school)     €14.00
       
       
Matamatic      
Leabhair oibre le fáil ón scoil (Workbooks supplied by school)     €4.50
       
       
OSIE / OSPS      
Timpeall an Domhain (Naíonáin Shóisir) 9781841319698 Folens  
       
       
Teagasc Críostaí      
Beo go Deo 1 – Leabhar Oibre (workbook only) 9888800115619 Veritas  
       
       
Twistable crayons – i gcás pinn luaidhe le hainm ar      
gach ceann (- in pencil case with name on each one)      
       
       
       
Leabhair ar cíos ón scoil (Book Rental)     €10.00
       
       
       
Iomlán:     €28.50
       

           

 

 

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

 

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

           


Liosta na Leabhar: Naíonáin Mhóra –  2015 -‘16

 

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Abair Liom C – Naí Shinsearacha 9781780905358 Folens  
Leabhair oibre le fáil ón scoil (Workbooks supplied by school)     €14.00
       
Béarla      
Wonderland Skills Book C                                   9780714417714 C.J. Fallons  
Wonderland Skills Book D 9780714417721 C.J. Fallons  
Burgers Book of Sounds 2 (Looped) 9780714418094 C.J. Fallons  
Jolly Phonics fotochóipeáil     €5.00
       
Matamatic      
Leabhair oibre le fáil ón scoil (Workbooks supplied by school)     €4.50
       
OSIE / OSPS      
Timpeall an Domhain (Naíonáin Shinsir)          9781841319704 Folens  
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
Teagasc Críostaí      
Beo go Deo 2 – Leabhar Oibre (workbook only) 9888800142134 Veritas  
       
Twistable crayons – i gcás pinn luaidhe le hainm ar      
gach ceann (-in pencil case with name on each one)      
       
       
Leabhair Gaeilge/Béarla/ Fearas Mata ar cíos ón scoil. (Book Rental)     €10:00
Cóipleabhair, Peann Luaidhe & Fillteáin     €7.00
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)            €15:00
Fotochóipeáil     €15:00
Trialacha (Tests) :   M.I.S.T. & Triail Ghaeilge               €3.00
Rince      €20:00
Iomlán:     €93.50

           

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

           


Liosta na Leabhar: Rang 1 –  2015 -‘16

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Bun go Barr (Rang 2)        9780714416946 C.J. Fallons  
Fuaimeanna agus Focail (do Rang 2)                 9781841312507 Folens  
Léigh sa Bhaile B 9780714419978 C.J. Fallons  
Leabhar oibre le fáil ón scoil (Workbook supplied by school)     €7.00
       
Béarla      
Wonderland Skills Book E                                   9780714417820 C.J. Fallons  
Wonderland Skills Book F 9780714417837 C.J. Fallons  
Handwriting Made Easy 1 (Looped Style)        9780714419275 C.J. Fallons  
A Way with Words (Rang 1) 9780714416274 C.J. Fallons  
       
Matamatic      
Gafa le Mata, Rang a 1 9780714421025 C.J. Fallons  
Seaimpín na dTáblaí do Rang 1 9781908507327 Educate.ie  
Leabhair oibre le fáil ón scoil (Workbook supplied by school)     €4.00
       
OSIE / OSPS      
Timpeall an Domhain – (Rang 1) 9781841319711 Folens  
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
Teagasc Críostaí      
Beo go Deo 3 – Leabhar Oibre amháin (workbook only) 9888800158050 Veritas  
       
Twistable crayons – i gcás pinn luaidhe le hainm ar      
gach ceann ( – in pencil case with name on each one)      
Maide Pritt (40g)  x 2- le hainm air      
       
Leabhair ar cíos ón scoil (Book Rental)     €20:00
Cóipleabhair/Fillteáin/Leabhar Nótaí  (Copies/folders….)     €7.00
Leabhar nóta Obair Bhaile (Home work journal)     €3.50
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)            €15:00
Fotochóipeáil (Photocopying)          €15:00
Trialacha (Tests):  Micra T/Sigma T/Triail Ghaeilge     €5.00
Rince  (Irish Dancing)     €20:00
Iomlán:     €96.50

           

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

Liosta na Leabhar: Rang 2 –  2015 -‘16

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Fuaimeanna agus Focail (do Rang 3)                 9781780904252 Folens  
Bun go Barr (Rang 3)        9780714416519 C.J. Fallons  
Léigh sa Bhaile C 9780714419985 C.J. Fallons  
Leabhar oibre le fáil ón scoil (Workbook supplied by school)     €7.00
       
Béarla      
Wonderland Skills Book G                                   9780714417844 C.J. Fallons  
Wonderland Skills Book H 9780714417974 C.J. Fallons  
Handwriting Made Easy 2 (Looped Style)        9780714419282 C.J. Fallons  
My Spelling Workbook – Book C 9781846541919 Prim Ed  
       
Matamatic      
Gafa le Mata, Rang a 2 9780714421049 C.J. Fallons  
Leabhair oibre le fáil ón scoil (Workbook supplied by school)     €4.00
       
OSIE / OSPS      
Timpeall an Domhain – (Rang 2) 9781841319728 Folens  
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
Teagasc Críostaí      
Beo go Deo 4 – An Chéad Aithrí & an Chéad ChomaoinachLeabhar Oibre amháin (Holy Communion – workbook only) 9781853905957 Veritas  
Leabhar Aifreann le fáil ón scoil.     €4.00
       
Twistable crayons – i gcás pinn luaidhe le hainm ar      
gach ceann ( – in pencil case with name on each one)      
Maide Pritt (40g) x 2- le hainm air      
       
Leabhair: Gaeilge/Béarla/Mata/Teagasc Críostaí/OSIE /OSPS – ar cíos ón scoil (Book Rental)     €20:00
Costais Ocáide (Expenses re: First Holy Communion)     €10.00
Cóipleabhair/Fillteáin/Leabhar Nótaí  (Copies/folders….)     €7.00
Leabhar nóta Obair Bhaile (Home work journal)     €3.50
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)            €15:00
Fotochóipeáil (Photocopying)          €15:00
Trialacha (Tests):  Micra T/Sigma T/Triail Ghaeilge     €6.00
Rince  (Irish Dancing)     €20:00
Iomlán:     €111.50

           

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

 

Liosta na Leabhar: Rang 3 –  2015 -‘16

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Fuaimeanna agus Focail (do Rang 4)                 9781780904269 Folens  
Bun go Barr (Rang 4)        9780714416526 C.J. Fallons  
Léigh sa Bhaile D 9780714420653 C.J. Fallons  
Foclóir Póca – Irish/English  – English/Irish                  9781857910476 An Gum  
       
Béarla      
My Spelling Workbook D                         9781846541926 Prim Ed  
Better English Literacy Skills – 3rd Class Activity book 9781909376083 Educate.ie  
Handwriting Made Easy 3 (Looped Style)        9780714419299 C.J. Fallons  
Oxford or Collins Mini dictionary (Pocket)      
       
       
OSIE / OSPS      
Timpeall an Domhain  (Rang 3)  – workbook only 9781841319735 Folens  
Atlas Bunscoile 9781857913989 An Gúm  
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
       
Cóipleabhair scríobh x 10 le himeall (copies with margins)      
Cóipleabhair peannaireacht B4 x 2 (Handwriting copies)      
Cóipleabhair Mata x 2  (Maths copies – ¼ “ squares)      
Filteán le pocaí plaisteacha (folder with plastic pockets)                     
Paicéad Pinn luaidhthe ildaite – ainm ar gach ceann
(Colouring pencils/twistables – Name on each one)
     
Pinn: dearg, dubh, gorm, uaine (glas), Pinn luaidhe.      
Rialóir fada (Long ruler)      
Maide Pritt (40g)  x 2- le hainm air (Name on each one)      
       
Leabhair: Mata/Gaeilge/Béarla/Teagasc Críostaí/OSIE /OSPS – ar cíos ón scoil (Book Rental)     €25:00
Leabhar nóta Obair Bhaile (Home work journal)     €3.50
Fillteáin & Leabhair Nótaí  (Folder & notebooks)     €3.00
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)               €15:00
Fotochóipeáil (Photocopying)             €15:00
Trialacha (Tests):  Micra T/Sigma T/Triail Ghaeilge     €6.00
Rince  (Irish Dancing)     €20:00
Iomlán:     €87.50

           

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

 

Liosta na Leabhar: Rang 4 –  2015 -‘16

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Fuaimeanna agus Focail (do Rang 5)                 9781780904276 Folens  
Léigh sa Bhaile E 9780714420660 C.J. Fallons  
Bualadh Bos – Rang 4 9781844500406 Gill & Macmillan
Foclóir Póca – Irish/English – English/Irish  (ó rang 3)      
       
Béarla      
My Spelling Workbook E                         9781846541933 Prim Ed  
Write On: Cursive Handwriting Workbook (Red Aeroplane on cover)                   9780861217700 Folens  
Oxford or Collins Mini dictionary (Pocket)      
       
OSIE / OSPS      
Timpeall an Domhain – Rang 4 (workbook only) 9781841319780 Folens  
Atlas – ó Rang 3      
       
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
Cóipleabhair scríobh x 10 (le himeall – with margins)      
Cóipleabhair Peannaireachta (hand writing copy B4- Red & Blue lines)      
Mata x 2    (¼ “ squares)      
Filteán le pocaí plaisteacha (folder with plastic pockets)      
Paicéad Pinn luaidhthe ildaite – ainm ar gach ceann
(Colouring pencils/twistables – Name on each one)
     
Pinn: dearg, dubh, gorm, uaine (glas), Pinn luaidhe.      
Rialóir fada      
Maide Pritt (40g)  x 2- le hainm air      
Pinn Aibhsithe  (high lighter markers – 4 different colours)      
       
Leabhair: Mata/Gaeilge/Béarla/Teagasc Críostaí/OSIE /OSPS – ar cíos ón scoil (Book Rental)     €25.00
Leabhar nóta Obair Bhaile (Home work journal)     €3.50
Fillteáin & Leabhair Nótaí  (Folder & notebooks)     €3.00
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)            €15:00
Fotochóipeáil (Photocopying)          €15:00
Trialacha (Tests):  Micra T/Sigma T/Triail Ghaeilge     €6.00
Rince  (Irish Dancing)     €20:00
Iomlán:     €87.50

           

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family


 

Liosta na Leabhar: Rang 5 –  2015 -‘16

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Fuaimeanna agus Focail (do Rang 6)                 9781841312545 Folens  
Bualadh Bos – Rang 5 9781844500420 Gill & Macmillan
Léigh sa Bhaile F 9780714420677 C.J. Fallons  
Foclóir Póca – Irish/English – English/Irish  (ó rang 4)      
       
Béarla      
My Spelling Workbook F                         9781846541940 Prim Ed  
Oxford or Collins Mini dictionary (Pocket)      
       
OSIE / OSPS      
Siúl Siar 3 9781864002027 Prim-Ed  
Atlas – ó Rang 3/4      
       
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
       
Cóipleabhair scríobh x 10 (le himeall – with margins)      
Mata x 4 – 88 Lth.    (¼ “ squares)      
Pinn: dearg, dubh, gorm, uaine (glas), Pinn luaidhe.      
Rialóir fada      
Paicéad Pinn luaidhthe ildaite(colouring pencils/ twistables)      
Maide Pritt (40g) x 2- le hainm air      
Pinn Aibhsithe  (high lighter markers – 4 different colours)      
       
Leabhair: Mata/Gaeilge/Béarla/Teagasc Críostaí/OSIE /OSPS – ar cíos ón scoil (Book Rental)     €25.00
Leabhar nóta Obair Bhaile (Home work journal)     €3.50
Fillteáin & Leabhair Nótaí  (Folder & notebooks)     €3.00
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)            €15.00
Fotochóipeáil (Photocopying)          €15:00
Trialacha (Tests):  Micra T/Sigma T/Triail Ghaeilge     €6.00
Rince  (Irish Dancing)     €20:00
Iomlán:     €87.50
       

           

 

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

 

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

Liosta na Leabhar: Rang 6 –  2015 -‘16

 

Leabhair: ISBN: Clódóir:(Publisher)  
Gaeilge      
Bualadh Bos – Rang 6 9781844500444 Gill & Macmillan
Briathra na Gaeilge (ó rang 5)    
Foclóir Póca – Irish/English – English/Irish  (ó rang 5)      
       
Béarla      
My Spelling Workbook G                         9781846541957 Prim Ed  
Reasons to Write 6 9781845361839 Edco  
Oxford or Collins Mini dictionary   (ó rang 5) /    
       
       
OSIE / OSPS      
Siúl Siar 4 9781864002034 Prim Ed  
Map Workbook 9780714416182 C.J. Fallons  
Atlas – ó Rang 5      
       
Ceol      
Feadóg Stáin – Gléas D (Tin Whistle-Generation D)      
       
       
Cóipleabhair scríobh x 10 (le himeall – with margins)      
Mata x 4 – 88 Lth.    (¼ “ squares)      
Pinn: dearg, dubh, gorm, uaine (glas), Pinn luaidhe.      
Rialóir fada      
Paicéad Pinn luaidhthe ildaite(colouring pencils/ twistables)      
Maide Pritt (40g)  x 2- le hainm air      
Pinn Aibhsithe  (high lighter markers – 4 different colours)      
       
Leabhair: Mata/Gaeilge/Béarla/Teagasc Críostaí/OSIE /OSPS – ar cíos ón scoil (Book Rental)     €25.00
Costais Ocáide (Expenses re: Confirmation)     €10.00
Leabhar nóta Obair Bhaile (Home work journal)     €3.50
Fillteáin & Leabhair Nótaí  (Folder & notebooks)     €3.00
Ealaín agus Ceardaíocht (Arts and Crafts)            €15:00
Fotochóipeáil (Photocopying)          €15:00
Trialacha (Tests):  Micra T/Sigma T/Triail Ghaeilge     €6.00
Rince  (Irish Dancing)     €20:00
Iomlán:     €97.50
       

           

Bíodh na leabhair oibre glan, gan freagraí iontu – All workbooks must be unused.

Tuáille Láimhe i mála. (The children should have a small hand towel in a bag)

 

Sintiús Deonach (Voluntary Contribution)         €30 per Family

Comments are closed.
Working Hours

  • Monday9am - 6pm
  • Tuesday9am - 6pm
  • Wednesday9am - 6pm
  • Thursday9am - 6pm
  • Friday9am - 6pm
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
Teachers